Index                 
         
               
   

Stichting Vrienden van Odendael

Draagt u de senioren van Sint-Oedenrode een warm hart toe en wilt u hier actief aan bijdragen? In deze profielschets kunt u lezen hoe u dit kunt doen. In het kort wordt uitgelegd wat Stichting Vrienden van Odendael zich ten doel stelt. Wellicht wordt u ook gemotiveerd om vriend van Odendael te worden?

Waarom een vriendenstichting voor Odendael?
Odendael is een zorgcentrum in Sint-Oedenrode. Naast de bewoners en cliënten van het zorgcentrum maken ook steeds meer inwoners van Sint-Oedenrode gebruik van alle mogelijkheden. Odendael is het centrum van het seniorengebeuren van Sint-Oedenrode waar iedereen welkom is. Natuurlijk wordt de zorg door de overheid gefinancieerd, maar... het zal u wellicht niet vreemd in de oren klinken dat de budgetten onder druk staan. Met name voor extra voorzieningen op het gebied van welzijn en dagbesteding is steeds minder geld beschikbaar. Daarom is er een vriendenstichting opgericht die zich ten doel stelt extra voorzieningen voor de senioren te financieren. U kunt hierbij denken aan activiteiten, uitstapjes, optredens, materialen of aankleding van de ontmoetingsruimte.
Jaarlijks worden evenementen georganiseerd door de vriendenstichting die geld opbrengen om deze activiteiten te kunnen betalen. Daarnaast is het mogelijk vriend van Odendael te worden! Om voor de senioren in Odendael deze extra dingen te kunnen blijven doen, is het natuurlijk fijn om steun te hebben van mensen die zich betrokken voelen bij deze doelgroep.

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               
    U kunt vriend worden van de stichting en u zult als een echte vriend worden behandeld.  
     
     
                 
    Hoe kunt u vriend worden?      
         
    * U wordt al vriend bij een jaarlijkse donatie van € 25,00 op Rabo-bankrekeningnummer 12.26.16.642 ten name van Stichting Vrienden van Odendael.  
       
    * Dit doet u eenvoudig door u aan te melden (klik hier) door het formulier in te vullen en in te leveren bij Odendael of bij een van de bestuursleden van de stichting.  
       
    * Uiteraard zijn ook kleinere of eenmalige donaties op bovengenoemde rekening welkom.